Aanmelding / informatie

Wil je meer weten over Kindercoaching Vlinderpracht?
Heb je een vraag en wil je weten of ik hierin iets voor jullie kan betekenen?
Neem vrijblijvend contact op via telefoon of email (zie de pagina ‘contact‘)


Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik een anamneseformulier toe met diverse vragen over de ontwikkeling van je kind en over de hulpvraag van jou en/of je kind.
Tijdens het intakegesprek bespreken we deze hulpvraag en andere relevante informatie met betrekking tot de ontwikkeling, de directe omgeving van je kind (gezin, school, etc) en eventuele andere bijzonderheden. Samen bekijken we of coaching passend is bij jullie hulpvraag, of we een gezamenlijke ‘klik’ hebben en bespreken we het vervolgtraject.


Kindercoachsessies

Vervolgens volgen er enkele kindercoachsessies, waarin ik met je kind activiteiten ga doen (spelen, knutselen, oefeningen doen), met als eerste doel uw kind op zijn/haar gemak stellen en een gezamenlijk vertrouwen te krijgen. Over het algemeen zijn deze sessies zonder aanwezigheid van de ouder (omdat het kind in aanwezigheid van de ouder vaak meer rekening houdt met de ouder en zich meer afwachtend op kan stellen). Bij kinderen die veel moeite hebben met het afscheid van ouders, zullen we dit per sessie bekijken en langzamerhand er naartoe werken dat ouders even weg kunnen gaan.
Tijdens de kindercoaching werk ik op een oplossingsgerichte manier met je kind. We onderzoeken samen wat je kind nodig heeft om met zijn of haar hulpvraag om te kunnen gaan. Hoe kan je kind zijn of haar kwaliteiten en talenten hiervoor inzetten.
Wat we gedaan hebben tijdens een sessie, koppel ik gezamenlijk met het kind terug aan ouders.


Oudergesprekken

Na enkele sessies kan het zinvol zijn een oudergesprek in te plannen om het traject te evalueren, bij te stellen, vragen te stellen, adviezen te geven, etc. Dit kan zowel op verzoek van ouders als op verzoek van de kindercoach.


Afsluiting

In gezamenlijk overleg wordt het kindercoachtraject afgesloten of tijdelijk gepauzeerd.
In veel gevallen merk ik dat we de coaching langzamerhand afbouwen (er ontstaat langere tijd tussen de afspraken), waarbij we uiteindelijk, als ouders en kind voldoende verandering/verbetering merken, de begeleiding (tijdelijk) stopzetten.
Indien wenselijk kunnen we op elk gewenst moment de coaching weer oppakken/voortzetten. Deze keuze ligt vaak bij ouders, omdat zij kunnen signaleren wanneer hun kind dit nodig heeft.


Verslaglegging

Indien gewenst kan er op verzoek van ouders een verslag gemaakt worden van het coachingstraject.
Tevens kan er (op verzoek van ouders) contact worden gezocht met bv de leerkracht, huisarts of andere betrokkenen.


Begeleiding op locatie

Indien wenselijk is begeleiding op locatie (thuis of op school) ook mogelijk.
Reistijd en reiskosten kunnen dan berekend worden (zie tarieven)


Terug naar ‘meer info’