Beelddenken

beelddenken bij kinderen

Beelddenkers – denken in beelden
Taaldenkers – denken in woorden

En hoe herken je dit?

De meerderheid van de mensen is ‘taaldenker’ en denkt in woorden.
Dat is waarom onze maatschappij en het onderwijs vooral zijn gericht op taaldenkers.
Een kleiner deel van de mensen is beelddenker.
Voor een beelddenker is het lastiger om op een ‘talige’ wijze te denken, daardoor valt op dat beelddenkers anders reageren op situaties, anders leerstof verwerken en op een andere manier leren.

kenmerken


Enkele kenmerken van beelddenkers kunnen zijn:

 • Je kunt beter onthouden wat je ziet, dan wat je hoort.
 • Verbaal aangeboden opdrachten (zeker als er meerdere opdrachten tegelijk gegeven worden) zijn lastig te onthouden of om op te reageren.
  Visueel aangeboden opdrachten worden je gemakkelijker begrepen.
 • Je hebt moeite met verbaal aangeboden instructies, dit komt onvoldoende binnen en het is lastig om je aandacht erbij te houden.
  Je begint liever direct met een taak en trekt hierin graag je eigen plan. Uitleg van de leerkracht gaat dan ook vaak aan je voorbij.
 • Je wordt door de omgeving regelmatig als een ‘rommelkont’ gezien. Een beelddenker organiseert de dingen anders dan anderen.
  Dit geldt ook voor het organiseren van leerstof.
 • Je maakt in je hoofd grote denkstappen en weet dan in één keer het antwoord. Maar de uitleg hoe je tot het antwoord komt (dus de tussenstappen), kun je moeilijker aangeven.
 • Je moet erg je best doen om dingen te onthouden en/of te automatiseren. Je wilt het liever begrijpen dan klakkeloos te leren.
 • Spelling, leestekens en hoofdletters vergeet je regelmatig.
  Het gaat je meer om het verhaal dan om hoe het geschreven is.
 • Je hebt niets met de klok en/of tijd; je gaat meer uit van je gevoel, b.v. wanneer ga je eten? Niet omdat het 18 uur is, maar omdat je honger hebt.
  Inschatten hoe lang iets duurt kan ook lastig zijn.
 • Je hebt regelmatig een ‘vol hoofd’, vol met gevoelens en gedachten. Je bent heel gevoelig/sensitief en voelt mensen en situaties goed aan.
 kenmerken

Voor beelddenkers geldt ook:

 • Je bent creatief.
 • Je hebt een goed ruimtelijk inzicht en kan goed visualiseren.
 • Je bent gevoelig / intuitief en voelt mensen en situaties goed aan.
 • Je kunt heel snel denken (denken in beelden gaat sneller dan in woorden).
 • Je bent goed in het uitvoeren van taken; je bedenkt je eigen oplossingen en ziet het eindresultaat voor je.
 • Je kunt lang en geconcentreerd doorwerken aan een taak (zeker als dit je interesseert)
 • Je leert beter door te doen dan door te leren / blokken
 • Je ziet logische verbanden en kan daardoor ideeën gemakkelijk met elkaar verbinden


Kortom:  Beelddenken is gewoon een andere manier van denken en informatie verwerken.

Ondersteun een kind dat beelddenker is door dingen te visualiseren.
Geef het onderwerp aan waarover het gaat, begin dan pas met uitleg.
Houd de uitleg zo kort mogelijk en ondersteun deze met afbeeldingen.
Laat het kind de opdracht eventueel samenvatten en controleer zo of de opdracht begrepen is.


Een beelddenker heeft eerst het grote geheel nodig
om daarna alle kleine puzzelstukjes te kunnen begrijpen.

beelddenken bij kinderen