specialisaties ouderbegeleiding Vlinderpracht Coaching

Door de combinatie van mijn kennis en ervaring als coach en als logopedist, merk ik dat ik kinderen en ook hun ouders vanuit een bredere kader kan begeleiden.
Dit zie ik als een meerwaarde in de ondersteuning, waarbij ik meer naar het systeem (de omgeving) als geheel kan kijken in plaats van alleen naar de hulpvraag.

De afgelopen jaren heb ik cursussen gevolg op het gebied van:

  • systemisch werken
  • samenwerking met ouders
  • interactieve coachende begeleiding
  • Hanen-oudercursus: een training om ouders te begeleiden in de interactie/communicatie met hun jonge kind
  • Freriks Methode: werken aan je eigen ontwikkeling en zelfbewustzijn
  • diverse familie-opstellingen
  • methode Walking in Your Shoes
  • diverse workshops en coachingssessies/trajecten gericht op effectieve begeleiding van volwassenen en kinderen

Coaching voor ouders is gericht op het kijken naar en werken aan jezelf, maar kan ook gaan over het (leren omgaan) met het gedrag van je kind. We kijken samen naar de totale omgeving (‘het systeem’).
Hoe gaat het met jou? Hoe sta je zelf in het leven? Wat is helpend voor jezelf?
Hoe gaat het met je kind? Waar loopt je kind tegenaan? Wat is helpend voor je kind?
Welke invloed heeft jouw gedrag op je kind? En wat kun jij doen om je kind te helpen?

Dit kunnen we doen door samen te kijken naar jou, naar het gedrag van je kind en/of jullie onderlinge interactie. We gaan op zoek naar wat jij/jullie hierin nodig hebben om dit beter te laten verlopen.
Dit kan door situaties samen te bespreken, uit te spelen, oefeningen te doen, maar ook door korte videofragmenten samen te analyseren.

Ook bij jonge kinderen kan deze vorm van ouderbegeleiding effectief zijn, omdat directe begeleiding van de kinderen dan vaak nog niet mogelijk is, maar indirecte begeleiding door het begeleiden van de ouders wel een zinvolle optie kan zijn.

Lees ook mijn blog over
Je kind laten groeien door zelf te groeien


Sensorische informatieverwerking / prikkelverwerking

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie vanuit onze omgeving en vanuit ons lichaam zelf op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden.Deze informatie verzamelen we met behulp van onze zintuigen, door te zien, voelen, ruiken, proeven of horen.Deze waarnemingen zorgen ervoor dat wij er vervolgens op kunnen reageren. Zo kunnen we (onbewust) ervoor kiezen om iets te doen of juist niet te doen.

Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, is deze waarneming van informatie vanuit de zintuigen verstoord / in de war. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan.Je kan dan sterker of juist minder sterk reageren op de prikkels om je heen. Dus met andere woorden, je reageert dan sterker op prikkels die anderen nauwelijks waarnemen of je merkt juist de prikkels nauwelijks op in vergelijking met anderen.

Als je kijkt naar de manier van prikkelverwerking, zie je vaak dat dit anders kan zijn bij de verschillende gezinsleden. Zo kan de één binnen het gezin meer prikkels kan verdragen dan de ander of dat jullie verschillend reageren op dezelfde soort prikkels.
Dit verklaart waarom het ingewikkeld kan zijn hoe je met de verschillende personen in je gezin rekening kunt houden en je op elkaar kunt afstemmen.
Door het leren begrijpen van ieders behoeftes kan de onderlinge interactie beter verlopen.

Sensorische informatieverwerking / prikkelverwerking

We onderzoeken welke types jij en je kind(eren) zijn. Wat zijn jullie verschillen en wat zijn jullie overeenkomsten qua prikkelverwerking?
Doordat je als ouder meer inzicht krijgt in de prikkelverwerking van jezelf, je partner en die van je kind(eren), krijg je handvatten in wat voor jullie helpend is.
Wat heeft een ieder in jullie gezin hierin nodig?
Wat kun jij als ouder doen, waar kun jij rekening mee houden of wat kun jij aanpassen aan jezelf om de interactie met je kinderen en partner te verbeteren?
En wat is het effect van de prikkelverwerking van de andere gezinsleden op je kind? Wat kan jullie hierin helpen?

Bij de organisatie ‘Anders kijken naar kinderen’ heb ik een 4-daagse cursus gevolgd om meer inzicht te krijgen in signalen, kenmerken, onderzoek en behandeling van sensorische informatieverwerking bij kinderen en de invloed hiervan binnen het gezin.

Lees verder in mijn blog over
sensorische informatieverwerking – Wat is het effect hiervan in het gezin


Hooggevoeligheid

Hooggevoelige kinderen zijn meestal niet de enige binnen het gezin met deze mooie eigenschap. Vaak is ook (één van de) ouders hoogsensitief.
Ze herkennen zichzelf in hun kind en herkennen vervolgens de signalen van hooggevoeligheid ook bij zichzelf. Soms is dit voor ouders een nieuwe ontdekking. Veel dingen vallen voor hen op de hun plek als ze zich gaan verdiepen in hooggevoeligheid.
Dit brengt veel herkenning, maar ook vragen en er ontstaat een ‘zoektocht’ hoe hiermee om te gaan.

In de zoektocht naar het beste voor hun kind vergeten hoogsensitieve ouders zichzelf nogal eens, ook al lopen ze zelf ook ongetwijfeld met enige regelmaat tegen hun eigen dingen aan.
Het inzicht krijgen in hoogsensitiviteit en het leren omgaan met de eigen hooggevoeligheid zorgt ervoor dat ouders een goed voorbeeld kunnen zijn voor hun eigen hooggevoelige kind. Kinderen spiegelen zich aan hun ouders, dus als de ouder zich aan kan passen, zal ook het kind zich meer gaan aanpassen.

Door mijn eigen ervaringen met hooggevoeligheid bij mijzelf en binnen ons gezin heb ik mij de afgelopen jaren hierin flink verdiept en heb ik er veel over geleerd; wat is hooggevoeligheid, waar kun je rekening mee houden, wat zijn valkuilen, hoe kun je jezelf en je omgeving hierop aanpassen.
Ik merk dat ik mij door deze jarenlange ervaring en mijn inlevingsvermogen goed kan aansluiten bij hooggevoelige kinderen en ook hun ouders hierin goed kan ondersteunen en begeleiden.

Lees verder mijn blogs over:
hooggevoeligheid bij kinderen
hoogevoeligheid en boosheid
hooggevoelige kinderen en hoogsensitieve ouders
overprikkeling en hoogsensitiviteit


Rouwverwerking

Kinderen die geconfronteerd worden met het overlijden van een vader, moeder, broertje of zusje maken een moeilijke tijd door. Ze voelen pijn en verdriet, missen iemand heel erg, hun leven staat op zijn kop en gaat tegelijkertijd ‘gewoon’ verder.

Als ouder heb je te maken met ‘dubbel verdriet’; je eigen verdriet en het zien van het verdriet van je kind.Hoe laat je jouw verdriet zien aan je kind? Wat doe je als je je erg verdrietig voelt?
Daarnaast loop je regelmatig tegen nieuwe, lastige en confronterende situaties aan. Dit wil je graag met iemand bespreken, maar met wie? Je wilt je omgeving hier niet mee lastig vallen en al zeker je kinderen niet. Je wilt zelf leren omgaan met ‘jullie nieuwe manier van leven’.  

Door mijn eigen ervaringen met het verlies van een dierbare persoon binnen het gezin, kan ik als  coach kinderen goed ondersteunen bij het omgaan met hun verdriet.
Daarnaast kan het ook prettig zijn om tegelijkertijd jou als ouder te ondersteunen. Een plek waar je je verdriet kunt delen en waar je kunt delen waar je tegenaan loopt. Een plek waar je begrepen wordt.
Door samen jullie situatie te bespreken, kun je inzicht krijgen in wat je kunt doen en wat jullie hierin nodig hebben.

Lees mijn blog over rouwverwerking bij kinderen


Bewustwording en zelfontwikkeling

Ons handelen en manier van reageren wordt voor het grootste gedeelte bepaald door ons onderbewustzijn.
We zijn ons niet bewust van wat er ‘verstopt’ zit in ons onderbewustzijn.
Het is dan ook van groot belang om de negatieve onbewuste herinneringen en onware overtuigingen in ons onderbewustzijn te herprogrammeren.

Als we iets willen veranderen, dan werken we veelal met ons bewuste deel, we realiseren ons daarbij niet de voordelen van het verbinden met het onbewustzijn.
Door het ‘opruimen van je hoofd’, door je hoofd leeg te maken, kun je leren verbinding te maken met je onderbewustzijn. En als je verbinding hebt met je onderbewustzijn, kun je de herinneringen en emoties die daar zitten bereiken, ‘herprogrammeren’ en zorgen dat ze je minder beïnvloeden in dagelijkse situaties.

Tijdens de coaching kunnen we samen onderzoeken hoe jij bij je diepste kern, je onderbewustzijn kunt komen. En wat je nodig hebt om ‘de communicatiestroom’ tussen je bewuste en onbewuste deel op gang te brengen. Hoe je negatieve herinneringen en overtuigingen aan te kunnen passen, zodat ze je minder beïnvloeden in bepaalde situaties.

Ons onderbewustzijn wordt al vanaf de jonge kinderjaren gevormd.
Dit geeft dan ook aan dat het onderbewustzijn ook bij kinderen hun handelen kan beïnvloeden.
Het werken aan je onderbewustzijn kan dus zowel bij kinderen als volwassenen effectief zijn om gedachtes, herinneringen en overtuigingen te herprogrammeren.

Lees verder in mijn blog
Ouders op zoek naar balans


Tot slot

Ik gun alle mensen om hun eigen krachten en talenten weer te kunnen ontdekken. Dat ze deze talenten in kunnen zetten in hun dagelijkse leven en zich kunnen ontwikkelen tot een krachtig en sterk persoon.
Net zoals de ontwikkeling van de rups naar een mooie sierlijke vlinder.

specialisaties ouderbegeleiding Vlinderpracht Coaching


Lees verder