hooggevoeligheid beelddenken faalangst rouwverwerking

Door de combinatie van mijn kennis en ervaring als kindercoach en als logopedist, merk ik dat ik kinderen en hun ouders vanuit een bredere kader kan begeleiden. Dit zie ik als een meerwaarde in de ondersteuning, waarbij ik meer naar het kind en het systeem (de omgeving) als geheel kan kijken in plaats van alleen naar de hulpvraag.

Door mijn werkervaring als kindercoach en logopedist, kan ik zeggen dat mijn specialisaties liggen op het gebied van:

 • hooggevoeligheid
 • sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking)
 • beelddenken
 • faalangst / onzekerheid / zelfvertrouwen
 • rouwverwerking
 • communicatieve problemen,
  zoals taalontwikkelingsstoornis (TOS), spreekangst en selectief mutisme
 • eet- en drink-problematiek bij kinderen

Vanuit mijn logopedische ervaring geef ik ook logopedische behandeling aan kinderen en volwassenen
bij een hulpvraag over taal, spraak, stem, houding, ademhaling en eten/dirnken.

Hooggevoeligheid – hoogsensitiviteit

Hooggevoelige kinderen voelen zich anders, doordat zij informatie intenser ervaren en op een dieper niveau verwerken.
Kinderen die hooggevoelig zijn hebben een talent om details te zien, schoonheid te zien en hebben een ijzersterke intuïtie.
Dit kan echter resulteren in o.a.:

 • overprikkeling (door een grotere hoeveelheid informatie die binnenkomt),
 • het oppakken van non-verbale informatie (het ‘tussen de regels doorlezen’),
 • jezelf wegcijferen (de ander willen helpen, omdat je de ander sterk aanvoelt),
 • onzekerheid en minder zelfvertrouwen

Door mijn eigen ervaringen met hooggevoeligheid binnen ons gezin heb ik mij de afgelopen jaren hierin flink verdiept en heb ik er veel over geleerd; wat is hooggevoeligheid, waar kun je rekening mee houden, wat zijn valkuilen, hoe kun je jezelf en je omgeving hierop aanpassen.

Ik merk dat ik mij door deze jarenlange ervaring en mijn inlevingsvermogen goed kan aansluiten bij hooggevoelige kinderen en ook hun ouders hierin goed kan ondersteunen en begeleiden.
Het belangrijkste hierbij vind ik: het volgen en aanpassen aan het kind. Goed observeren wat gebeurt er, waarom reageert een kind zoals hij/zij reageert en wat heeft hij/zij hierin nodig?

Lees verder mijn blogs over:
hooggevoeligheid bij kinderen
overprikkeling en hoogsensitiviteit
hoogevoeligheid en boosheid
hooggevoelige kinderen en hoogsensitieve ouders
het hooggevoelige kind in de klas


Sensorische informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen (horen, zien, voelen, proeven, ruiken, evenwicht) wordt geregistreerd.
Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen er problemen ontstaan. Kinderen kunnen sterker of juist minder sterk reageren op de prikkels om hen heen. Dus met andere woorden, ze reageren sterker op prikkels die wij nauwelijks waarnemen, merken de prikkels nauwelijks op in vergelijking met anderen.
Dit anders verwerken en registreren van prikkels kan zich uiten in problemen als bijvoorbeeld: sterke emotionele reacties zoals snel boos worden of snel gaan huilen, (bewegings)onrust, druk gedrag, slecht eten, teruggetrokken gedrag, onzekerheid, etc.

We onderzoeken wat helpend is voor je kind Wat is er nodig om je kind tot rust te brengen bij overprikkeling? Of wat helpt je kind om juist extra te activeren?
Inzicht in de prikkelverwerking van je kind, biedt mogelijkheden om het gedrag van je kind beter te kunnen begrijpen. Door het beter begrijpen van je kind, ontstaat er meer inzicht in wat helpend is om het verwerken van de prikkels te reguleren, waardoor je kind beter kan functioneren in de omgeving.

Bij de organisatie ‘Anders kijken naar kinderen’ heb ik een nascholing gevolgd om meer inzicht te krijgen in signalen, kenmerken, onderzoek en behandeling van sensorische informatieverwerking bij kinderen.

Lees verder in mijn blog
sensorische informatieverwerking – Wat is het effect hiervan in het gezin


Beelddenken

De meerderheid van de mensen zijn ‘taaldenkers’ en denken in woorden. Dat is waarom onze maatschappij en het onderwijs vooral zijn gericht op taaldenken.
Beelddenkers denken in beelden en hebben dus een andere manier van denken en informatie verwerken. En dus een andere manier van leren en zich lesstof eigen maken. Het ervaren van dit verschil kan een kind onzeker maken en zich anders doen voelen.

Vanuit mijn logopedische achtergrond ben ik gewend om voor kinderen veel te visualiseren, omdat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis ook veel baat hebben bij een andere uitleg dan de talige uitleg, dus bijvoorbeeld door middel van plaatjes, gebaren, picto’s of voorwerpen.
Ook voor beelddenkers is visualiseren een belangrijk hulpmiddel, omdat zij in beelden denken en dit beter kunnen verwerken dan de talige informatie.

Lees verder in mijn blog over beelddenken


Faalangst

Kinderen met faalangst willen graag goed presteren en zijn bang om dingen fout te doen. Ze hebben vaak negatieve gedachten over zichzelf, denken dat ze het niet kunnen of niet aardig gevonden worden. Door deze negatieve gedachten komen ze in een neerwaartse spiraal. Ze raken meer gericht op het negatieve en bouwen steeds meer spanning op. Ze denken dat ze de enige zijn die zo denken en dit ervaren en voelen zich hierin erg alleen, eenzaam en anders.

Faalangst, hooggevoeligheid en beelddenken zijn nauw met elkaar verbonden.
Zo zie je dat hooggevoelige kinderen beelddenkers kunnen zijn en/of faalangst kunnen ontwikkelen, doordat ze zich anders voelen dan anderen. Ook bij beelddenkers kan faalangst ontstaan, doordat zij zich moeilijker kunnen aansluiten bij het talige schoolsysteem.

Lees ook mijn blogs over
faalangst bij kinderen
faalangst in relatie tot de maatschappij
zelfvertrouwen bij kinderen


Rouwverwerking

Kinderen die geconfronteerd worden met het overlijden van een vader, moeder, broertje of zusje maken een moeilijke tijd door. Ze voelen pijn en verdriet, missen iemand heel erg, hun leven staat op zijn kop en gaat tegelijkertijd ‘gewoon’ verder. Als ouder heb je te maken met ‘dubbel verdriet’; je eigen verdriet en het zien van het verdriet van je kind.

Kinderen willen hun ouder niet ‘belasten’ met hun eigen verdriet en zij kunnen het lastig vinden om hun gevoelens een plek te geven. Voor kinderen kan het prettig zijn hun verdriet met iemand anders te delen.
Door mijn eigen ervaringen met het verlies van een dierbare persoon binnen het gezin, kan ik als kindercoach kinderen goed ondersteunen bij het omgaan met hun verdriet. Ze kunnen bij mij hun verhaal kwijt, verdrietig zijn, creatief bezig zijn om het gemis een plekje te kunnen geven in hun leven of gewoon even ‘in een andere omgeving’ te zijn en naar zichzelf te kunnen kijken.

Lees mijn blog over ‘rouwverwerking bij kinderen’


Communicatieve problemen

Ziet je kind erg op tegen de spreekbeurt of boekbespreking op school?
Vindt je kind het lastig om zijn gedachten en behoeften onder woorden te brengen?
Vindt je kind het lastig om iets te vertellen aan een ander?
Spreekt je kind thuis wel, maar in andere situaties en/of met andere personen zegt je kind niets (selectief mutisme)?

Wat de reden voor ‘spreekangst’ ook is; een talige oorzaak, moeite met spreken, articulatieproblemen of dat het met zelfvertrouwen of angst te maken heeft, door mijn ervaring van logopedist en kindercoach te combineren kan ik zowel kinderen als hun ouders hierbij goed begeleiden.
We onderzoeken samen wat je kind nodig heeft om met meer zelfvertrouwen te kunnen en durven spreken.

Vanuit mijn logopedische ervaring met het werken met kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS), kan ik ook juist voor deze kinderen (en hun ouders) extra logopedische behandeling/ondersteuning bieden.


Tot slot

Ik gun kinderen om hun eigen krachten en talenten weer te kunnen ontdekken. Dat ze deze talenten in kunnen zetten in hun dagelijkse leven en zich kunnen ontwikkelen tot een krachtig en sterk persoon. Net zoals de ontwikkeling van de rups naar een mooie sierlijke vlinder.

hooggevoeligheid beelddenken faalangst rouwverwerking


Lees verder