specialisaties logopedische coaching

Als logopedist sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat ik zorg dat mijn kennis up-to-date blijft en ik dit door middel van cursussen, intercollegiale overleggen en werkervaring kan verantwoorden.

Door het volgen van diverse nascholingscursussen, sta ik geregistreerd als:

Tevens heb ik diverse cursussen gevolgd, onder andere op het gebied van:

  • Sensorische informatieverwerking / prikkelverwerking 
  • Stotteren
  • Spraak- en taalontwikkeling (taalontwikkelingsstoornissen – TOS)
  • Auditieve vaardigheden, slechthorendheid/doofheid


In de logopedische coaching kan ik vooral mijn kennis en ervaring vanuit mijn jarenlange werk als logopedist toepassen, gericht op:

  • persoonlijke communicatie (houding, adem, stem, spreken)
  • communicatieve problemen, zoals taalontwikkelingsstoornis (TOS), spreekangst en selectief mutisme
  • auditieve vaardigheden en stoornissen, zoals slechthorend en doof
  • eet- en drink-problematiek bij kinderen
  • sensorische informatieverwerking (SI)

Door logopedische oefeningen te combineren met coachende vaardigheden, kunnen we samen onderzoeken wat jij (of je kind) lastig vindt en ontdekken we wat hierin nodig/ helpend is.


Persoonlijke communicatie

Bij persoonlijke communicatie kun je denken aan alles wat met communicatie te maken heeft. Van houding, ademhaling, stemgeving tot het daadwerkelijke spreken.

Je houding is bepalend voor hoe jij overkomt op de ander. Zowel qua energie, hoe krachtig je overkomt, maar ook qua stemgeluid. We onderzoeken samen hoe je houding is en wat je hierin kunt aanpassen om verbetering te creëren.

Je ademhaling is van levensbelang. Als je ademhaling lastiger verloopt, kan dit problemen opleveren in je gezondheid (denk aan hyperventilatie, oppervlakkige ademhaling, mondademen) en in je spreken. We onderzoeken samen hoe je ademhaling is. Als je je bewust bent van je ademhaling, creëer je inzicht in hoe je je ademhaling kunt verbeteren. Logopedische oefeningen kunnen hierbij helpend zijn.

De manier van stemgeving is belangrijk in de communicatie. Hoe is je stemgeluid? Wat is de helderheid, luidheid en toonhoogte van je stem? Hoe is je stem na een langere inspanning?
We onderzoeken samen hoe je stemgeving is, hoe is dit in combinatie met je ademhaling? Wat kun je doen om je stemgeluid te verbeteren of af te stemmen op je dagelijkse werk?
Aan de hand van logopedische oefeningen kun je je stem leren optimaliseren.

Hoe is je manier van spreken? Ben je duidelijk genoeg verstaanbaar voor anderen? Heb je een accent wat je belemmert in je beroep? Heb je moeite met het uitspreken van bepaalde klanken?
Ook dan kan logopedische coaching helpend zijn. We onderzoeken samen wat je hierin nodig hebt en kunnen logopedische oefeningen en technieken (denk bijvoorbeeld aan de Prompt-methode) gebruiken om je manier van spreken te optimaliseren.


Sensorische informatieverwerking / prikkelverwerking

Wat maakt dat jij anders reageert als je een presentatie moet geven dan een ander? Wat vind jij lastig? Waardoor raak je gespannen? Wat raakt jou en maakt je uit je evenwicht?
Om antwoord te krijgen op deze vragen kunnen we eventueel onderzoeken of dit te maken heeft met de sensorische informatieverwerking.
Op welke prikkels reageer jij extra gevoelig? Welke prikkels heb je minder last van?
Wat heb je nodig om de prikkels te reguleren?
Samen onderzoeken we hoe deze processen verlopen en wat hierin helpend is voor je.

Hoe komt het dat je kind een kieskeurige eter is?
Wat maakt dat je kind blokkeert tijdens een spreekbeurt?
Hoe komt het dat je kind zo onrustig is als hij iets wil vertellen?
Ook hierbij zouden we kunnen onderzoeken of dit veroorzaakt wordt door de prikkelverwerking van je kind.
Heeft je kind misschien last van visuele en auditieve prikkels (zien en horen), waardoor hij sneller afgeleid is en de ‘draad kwijtraakt’ van het verhaal. Of is je kind juist extra gevoelig voor verschillende structuren van het eten, waardoor bepaalde dingen niet prettig aanvoelen in de mond (korrelig, extra zacht, veel smaak, etc).
Door inzicht te krijgen in de sensorische informatieverwerking van je kind, kunnen we onderzoeken wat helpend is voor je kind.


Communicatieve problemen

Vind jij het spannend om te spreken voor een groep?
Vind je het lastig om je gedachten goed en duidelijk onder woorden te brengen?
Ziet je kind erg op tegen de spreekbeurt of boekbespreking op school?
Vindt je kind het lastig om zijn gedachten en behoeften onder woorden te brengen?
Vindt je kind het lastig om iets te vertellen aan een ander?
Spreekt je kind thuis bij de ouders wel, maar in andere situaties en/of met andere personen zegt je kind niets (selectief mutisme)?

Wat de reden voor ‘spreekangst’ ook is; een talige oorzaak, moeite met spreken, articulatieproblemen of dat het met zelfvertrouwen of angst te maken heeft, door mijn ervaring van logopedist en kindercoach te combineren kan ik zowel volwassenen als kinderen hierbij goed begeleiden.
We onderzoeken samen wat jij nodig hebt of wat je kind nodig heeft om met meer zelfvertrouwen te kunnen en durven spreken.

Vanuit mijn logopedische ervaring met het werken met kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen die doof/slechthorend zijn, kan ik ook juist voor deze kinderen, jongeren (en hun ouders) extra logopedische coaching bieden.


Eet- en drinkproblemen

Eten is één van de meest complexe vaardigheden die een kind moet leren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel ouders hiermee worstelen. Veelgehoorde opmerkingen van ouders zijn:
Mijn kind eet zo weinig
Het eten met mijn kind is telkens weer een strijd
Mijn kind weigert groente en/of fruit te eten
Mijn kind weigert nieuwe en onbekende dingen te proeven


De ontwikkeling van eten gaat zo snel, waarbij een kind in de periode van baby tot peuter telkens weer nieuwe ervaringen en vaardigheden moet leren. Van melk naar gepureerde hapjes en naar vast voedsel. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar een kind krijgt te maken met nieuwe structuren, nieuwe smaken en andere temperatuur van voedsel. En dat verloopt soms wat anders. Dan kan het eten van je kind een ‘strijd’ worden.
In de begeleiding van eet- en drinkproblemen kijken we naar de combinatie van motorische mogelijkheden van je kind, de zintuiglijke verwerking van prikkels, het gedrag van je kind en de interacties tussen ouder en kind. Belangrijk daarbij is de vraag: wat maakt dat je kind niet wil eten, wat heeft je kind nodig om weer plezier te krijgen in eten en drinken?


Tot slot

Ik gun alle volwassenen en kinderen om hun eigen krachten en talenten weer te kunnen ontdekken. Dat ze deze talenten in kunnen zetten in hun dagelijkse leven en zich kunnen ontwikkelen tot een krachtig en sterk persoon. Net zoals de ontwikkeling van de rups naar een mooie sierlijke vlinder.


Lees verder

specialisaties logopedische coaching