Overprikkeling en hoogsensitiviteit

Als ouder vraag je je regelmatig af waar nu die overprikkeling bij je kind vandaan komt.
Hoe raakt je kind toch zo overprikkeld?

Dit komt doordat hooggevoelige kinderen:

 1. Veel opmerken / meer dan gemiddeld signalen waarnemen
 2. Moeite hebben met veranderingen en nieuwe situaties
 3. Behoedzaam zijn
 4. Diep kunnen nadenken over situaties
 5. Behoefte aan harmonie hebben
 6. Creatief zijn

 1. Veel opmerken / meer dan gemiddeld signalen waarnemen
  Hoogsensitieve kinderen kijken vanuit nieuwsgierigheid naar de wereld om zich heen, daardoor doen ze veel indrukken op en nemen ze veel signalen waar. Ze hebben ook veel oog voor details en zien (en voelen) dingen die anderen niet opmerken. Alle signalen uit de omgeving komen sterker binnen, waardoor ze sneller overprikkeld raken. Denk hierbij aan alles wat met onze zintuigen te maken heeft, zoals licht, geluid, beelden, voelen en ook gevoelens.
  Hooggevoelige kinderen nemen non-verbale signalen sterk waar. Zo merken ze sneller op of iemand boos is of verdrietig en ze kunnen daar erg mee zitten. Ze voelen daarnaast stemmingen en sferen ook sterk aan en kunnen spanningen van anderen gemakkelijk (en onbewust) overnemen.
 • Moeite met veranderingen en nieuwe situaties
  Hoogsensitieve kinderen hebben meer moeite met veranderingen en nieuwe situaties. Ze kunnen zich dan terugtrekken, clownesk gaan gedragen of sneller emotioneel reageren. Hooggevoelige kinderen hebben juist veel tijd en extra ondersteuning/begeleiding nodig in nieuwe situaties en bij veranderingen. Goed uitleggen en voorbereiden op wat komen gaat, kan hierbij helpend zijn.
 • Behoedzaamheid
  Hoogsensitieve kinderen zijn veelal afwachtend en voorzichtig. Ze observeren eerst zorgvuldig en willen zeker weten dat ze iets goed kunnen, voordat ze tot actie overkomen. Tevens willen ze nieuwe ervaringen liever eerst in een veilige omgeving opdoen (thuis en in een rustige omgeving), voordat ze dit elders durven toe te passen.
  Begrip en steun voor deze behoedzaamheid is belangrijk voor hoogsensitieve kinderen. Pas als ze hierin begrepen worden en de druk van “moeten” eraf gehaald kan worden, kunnen ze zich gaan ontwikkelen en ontplooien.
 • Diep kunnen nadenken over situaties
  Hoogsensitieve kinderen slaan alle indrukken die ze opdoen op en denken er vervolgens diep over na. Indrukken kunnen lang in hun hoofd blijven zitten, totdat ze de situaties kunnen inschatten en begrijpen. Ze zullen veel (en diepzinnige) vragen stellen over onderwerpen die ze voor zichzelf willen verhelderen. Maar ze kunnen zich ook erg zorgen maken over bepaalde situaties; hun gedachten kunnen hen bezig blijven houden. Ze hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en kunnen moeilijk tegen onrecht. Ze kunnen dan ook verontwaardigd zijn, zich zorgen maken, maar ook nadenken en/of ideeën hebben over hoe het anders kan.
 • Behoefte aan harmonie
  Hoogsensitieve kinderen zijn veelal sociaal en zijn op zoek naar warmte en harmonie. Ze gaan het liefst conflicten uit de weg. Hooggevoelige kinderen zijn empathisch; ze kunnen zich goed inleven in anderen en anderen goed aanvoelen.
  Doordat hooggevoelige kinderen op zoek zijn naar harmonie, wordt wel eens gedacht dat ze weinig voor zichzelf opkomen, dat ze minder weerbaar zijn, maar ze zijn juist hard aan het werk om conflicten/conflictsituaties te voorkomen.
  Hooggevoelige kinderen kunnen dan ook intens genieten van gezellige momentjes met elkaar als gezin in huis; rustig samen op de bank, samen iets gezelligs doen.
 • Creativiteit
  Hoogsensitieve kinderen zijn vaak creatief in handelen en in denken. Ze kunnen letterlijk creatief bezig zijn met hun handen (schilderen, knutselen, bouwen) en tot mooie en verrassende creaties komen. Hooggevoelige kinderen kunnen ook heel creatief denken. Ze leggen sneller linken tussen onderwerpen en situaties, ze kunnen slimme, originele en diepzinnige vragen stellen en ze kunnen tot zeer verrassende oplossingen komen. Dit maakt ook dat ze “wijs voor hun leeftijd” genoemd kunnen worden.

Hooggevoeligheid is een gave, een talent, een prachtige en krachtige karaktereigenschap.