Mirjam Hermans kindercoach logopedist

Mirjam Hermans, kind- en jongerencoach en logopedist

De combinatie van het werken als coach en als logopedist zie ik als een waardevolle aanvulling in mijn werk. Hierdoor heb ik de mogelijkheid en ervaring om kinderen, jongeren en volwassenen vanuit een breed perspectief te kunnen begeleiden.

Het werken met kinderen geeft mij plezier en voldoening, vanwege het spontane en ongedwongen karakter van kinderen. Het aanpassen aan de beleefwereld van het kind vind ik daarbij een mooie en leuke uitdaging; ik kan ‘kind met het kind zijn’. 
Het samenwerken met ouders vind ik daarbij  belangrijk en waardevol, om samen tot een goede begeleiding van het kind te komen.
Het werken met jongeren en volwassenen geeft weer een heel andere dimensie en vraagt een andere benadering dan (jonge) kinderen. Juist deze afwisseling qua doelgroep vind ik een bijzondere en mooie uitdaging in mijn werk.
En daarnaast de logopedische coaching, waarin ik zowel mijn logopedische kennis en ervaring als ook mijn coachingservaring goed combineren, waardoor we samen naar jouw hulpvraag (of de hulpvraag van jouw kind) kijken en onderzoeken en oefenen wat hierbij helpend voor jou en/of je kind is.


Werkervaring

Na jarenlang als audicien met mensen met gehoorproblemen te hebben gewerkt, heb ik in 2008 de overstap gemaakt naar de logopedie. In eerste instantie heb ik een aantal jaren als logopedist in verschillende logopediepraktijken gewerkt, waar ik zowel kinderen, jongeren als volwassen heb begeleid op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, spraak, taal, ademhaling en eten/drinken.
In  2016 heb ik de overstap gemaakt naar het werken als logopedist bij Koninklijke Kentalis met kinderen van verschillende leeftijden met een taalontwikkelingsstoornis (TOS); voorheen op de vroegbehandeling (0-5 jaar), nu bij de afdeling ‘Behandeling Cliënt en Systeem’, waarbij we vanuit een multi-disciplinair team kinderen met TOS en dove en/of slechthorende kinderen (ca 5-20 jaar) en hun directe omgeving mogen begeleiden en adviseren, zowel individueel als gericht op het ‘systeem’ (de directe omgeving van het kind).

Tevens ben ik in 2016, na een jaar opleiding tot kindercoach (bij BGL & Partners), mijn eigen kindercoachpraktijk gestart.
Gaandeweg merkte ik dat ik naast de kindercoaching ook regelmatig te maken kreeg met het begeleiden van de ouders rondom de hulpvraag van hun kind en of hun gezin (coaching voor ouders), maar ook voor volwassenen in hun eigen ontwikkelingsproces. Inmiddels heb ik hiervoor diverse nascholingen en workshops gevolgd om ouders en volwassenen te kunnen ondersteunen en coachen.
Ook jongeren hebben regelmatig behoefte aan een stukje ondersteuning en begeleiding in hun ontwikkeling, zelfstandigheid, toekomstbeeld en/of hun eigen welzijn (jongerencoaching), dat is waarom ik de specialisatie tot jongerencoach heb gevolgd, eveneens bij BGL & Partners.
En daarnaast kreeg ik ook vaker een verzoek voor logopedische behandeling voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen (logopedische coaching).
Dit alles heb ik samen kunnen voegen in mijn coachpraktijk:

Vlinderpracht Coaching
Praktijk voor kindercoaching, jongerencoaching, coaching voor ouders en logopedische coaching


Opleidingen/diploma’s

Als coach begeleid ik kinderen van alle leeftijden, ondersteun ook regelmatig ouders en daardoor ben ik regelmatig betrokken bij het hele gezin.
Door diverse nascholingen over systemisch werken, samenwerking met ouders en begeleiding van volwassenen, kan en mag ik steeds vaker ook ouders/volwassenen begeleiden in hun ontwikkelingsproces.

Nascholingscursussen/workshops mbt coaching
 • coachende vaardigheden
 • samenwerking met ouders
 • systemisch werken
 • interactieve coachende begeleiding
 • progressiegericht werken / mindset
 • sensorische informatieverwerking – Anders Kijken naar Kinderen
 • executieve functies bij jonge kinderen
 • introductiecursus Floor Play
 • Trauma en gehechtheid, lichaamsgerichte traumatherapie   
 • kom in je kracht / Freriks Methode – methode voor bewustwording en zelfontwikkeling
 • methode Walking in Your Shoes
 • familieopstellingen 
 • Acceptance and Commitment Therapy ACT4Kids / ACT4Life 
Enkele nascholingscursussen m.b.t. logopedie
 • communicatieve taaltherapie
 • fonologische stoornissen
 • stotteren / jonge stotterende kinderen
 • logopedie en Downsyndroom
 • eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en kinderen
 • sensorische informatieverwerking – Anders Kijken naar Kinderen
 • Denk Stimulerende Gespreksmethodiek (DGM)
 • diverse nascholing mbt taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en doof/slechthorendheid
 • Nederlands met Gebaren (NmG) en Nederlandse GebarenTaal (NGT-basis)

Via cursussen en workshops blijf ik mij continue ontwikkelen om een zo optimaal mogelijke begeleiding te kunnen bieden. Tevens volg ik zelf regelmatig persoonlijke coachingssessies en neem deel aan (energetische) intervisiegroepjes, gericht op het kritisch en realistisch naar mijzelf blijven kijken en mijzelf mogen en kunnen blijven ontwikkelen als coach en als persoon.

Mirjam Hermans kindercoach logopedist


Lees verder