Kinderen die snel ontwikkelen

Vlotte kinderen,
Jonge kinderen die een snelle ontwikkeling doormaken,
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong,
Hoe je het ook wilt omschrijven,
Dit zijn kinderen die zich vlotter ontwikkelen dan hun leeftijdgenootjes.

Door dit te herkennen bij je kind kun je je kind beter begrijpen, rekening houden met je kind, beter op je kind anticiperen en daardoor je kind gemakkelijker begeleiden en ondersteunen.

Hoe herken je een snelle ontwikkeling bij je kind?

Kinderen die zich sneller ontwikkelen dan leeftijdgenootjes maken veelal ook een snelle taalontwikkeling door. Ze hebben een grote woordenschat en een ‘wijs’ taalgebruik. Mede door de snelle taalontwikkeling zijn ze vaak ook snel van begrip, kunnen ze goed vooruit denken en sneller verbanden leggen.
Daarnaast zijn ze vaak leergierig en nieuwsgierig en hebben ze een sterk geheugen; ze kunnen zich goed dingen/situaties herinneren. Ook hebben ze oog voor details, die ze goed kunnen onthouden.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong nemen veel informatie op en beleven alles intens. Daardoor kunnen ze ook extra gevoelig reageren op prikkels, denk bijvoorbeeld aan geluiden, beelden, licht, aanraking, structuur van materialen en eten. Hierdoor kunnen ze sneller van slag raken of emotioneel reageren. Duidelijkheid en structuur kunnen daarbij helpend zijn, dan weten ze gemakkelijker wat er van hen verwacht wordt en wat ze kunnen doen.
Ze hebben veelal een sterke eigen wil en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze houden van eerlijkheid en duidelijkheid.

Ook zien we dat jonge vlotte kinderen creatief zijn en veel energie hebben. Ze willen veel uitproberen en lijken soms ‘onuitputbaar’, ze blijven maar doorgaan.
Daarbij leggen ze de lat voor zichzelf hoog, ze willen het graag “zelf doen” en goed doen, waarbij perfectionisme en faalangst gemakkelijk gevoed kunnen worden. Ook doen ze nieuwe dingen vaak pas als ze zeker weten dat ze het kunnen, ze willen goed presteren.